Quy định, hướng dẫn KĐCLGD
 
  Viện vi sinh vật và công nghệ sinh học
Địa chỉ: Nhà E2, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 04 37547407 - Fax: 04 37547407
Email: imbt@vnu.edu.vn